หลักสูตรในเดือน เมษายน
แบ่งปันประสบการณ์...วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างไรไม่ตกเทรนด์(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 08/04/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 05 เม.ย. 2564

ราคา: FREE จำนวนที่รับ: 40 / 6

105
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน พฤษภาคม
กล่องกระดาษลูกฟูก

วันที่จัดฝึกอบรม: 12/05/2564 - 13/05/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 05 พ.ค. 2564

ราคา: 4,800.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 3

75
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017

วันที่จัดฝึกอบรม: 17/05/2564 - 18/05/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 10 พ.ค. 2564

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 5

47
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประเมินค่าความไม่แน่นอนขั้นพื้นฐาน สำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 รุ่น 3

วันที่จัดฝึกอบรม: 20/05/2564 - 21/05/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 13 พ.ค. 2564

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 0

15
จำนวนผู้ที่เข้าชม
Flexible Packaging for Food Safety (ครั้งที่ 2)

วันที่จัดฝึกอบรม: 27/05/2564 - 28/05/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 27 พ.ค. 2564

ราคา: 4,800.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 2

65
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์ (Traceability System)

วันที่จัดฝึกอบรม: 28/05/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 11 พ.ค. 2564

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

16
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน มิถุนายน
การใช้สถิติในงานทดสอบทางเคมี (ใช้คอมพิวเตอร์)

วันที่จัดฝึกอบรม: 01/06/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 25 พ.ค. 2564

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 4

37
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ข้อกำหนด GHP & HACCP Rev.5

วันที่จัดฝึกอบรม: 07/06/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 31 พ.ค. 2564

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

12
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การใช้งานเครื่องมือทดสอบหน้ากากอนามัย (ความแตกต่างความดัน และ ความต้านการซึมผ่านของเหลว)

วันที่จัดฝึกอบรม: 08/06/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 01 มิ.ย. 2564

ราคา: 5,350.00 บาท จำนวนที่รับ: 15 / 0

3
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 45001:2018

วันที่จัดฝึกอบรม: 09/06/2564 - 10/06/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 02 มิ.ย. 2564

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

5
จำนวนผู้ที่เข้าชม
Method Validation ในงานทดสอบทางเคมี

วันที่จัดฝึกอบรม: 17/06/2564 - 18/06/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 10 มิ.ย. 2564

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 1

40
จำนวนผู้ที่เข้าชม
กระบวนการอบชุบทางความร้อนและการตรวจสอบคุณภาพสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล

วันที่จัดฝึกอบรม: 17/06/2564 - 18/06/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 10 พ.ค. 2564

ราคา: 3,745.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

8
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การทดสอบทางกลแบบพลวัตสำหรับวัสดุทางการแพทย์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

วันที่จัดฝึกอบรม: 18/06/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 11 มิ.ย. 2564

ราคา: FREE จำนวนที่รับ: 30 / 1

19
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประเมินบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสําหรับสินค้า อุตสาหกรรม

วันที่จัดฝึกอบรม: 23/06/2564 - 24/06/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 16 มิ.ย. 2564

ราคา: 4,800.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

20
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017

วันที่จัดฝึกอบรม: 24/06/2564 - 25/06/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 17 มิ.ย. 2564

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 7

54
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การทดสอบบรรจุภัณฑ์สินค้าอันตราย

วันที่จัดฝึกอบรม: 29/06/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 25 มิ.ย. 2564

ราคา: 2,500.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 0

35
จำนวนผู้ที่เข้าชม
มีอะไรใหม่ระบบ GHPsและHACCP (Revision 5)

วันที่จัดฝึกอบรม: 30/06/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 23 มิ.ย. 2564

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

5
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน กรกฎาคม
การใช้งานเครื่องมือทดสอบหน้ากาก N 95 (การต้านการหายใจ และการรั่วของวาล์วระบายอากาศออก)

วันที่จัดฝึกอบรม: 01/07/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 24 มิ.ย. 2564

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 10 / 0

2
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประเมินค่าความไม่แน่นอนสำหรับการทดสอบ ทางเคมี

วันที่จัดฝึกอบรม: 07/07/2564 - 08/07/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 30 มิ.ย. 2564

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 5

36
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การเชื่อมวัสดุโลหะและการตรวจสอบคุณภาพ งานเชื่อม

วันที่จัดฝึกอบรม: 08/07/2564 - 09/07/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 01 ก.ค. 2564

ราคา: 3,424.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 0

13
จำนวนผู้ที่เข้าชม

เกร็ดความรู้ / ข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรม