หลักสูตรในเดือน มีนาคม
BRAND DNA ADVANCE 2021(ครั้งที่ 6)

วันที่ปิดลงทะเบียน: 02 มี.ค. 2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ฝึกอบรม: 09/03/2564 - 09/03/2564

ราคา: 0.00 บาท จำนวนที่รับ: 50 / 0

42
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประเมินระดับความเสียหายจากการใช้งานของชุดอุปกรณ์ของหม้อน้ำและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีด้วยเทคนิคเรพลิกา

วันที่ปิดลงทะเบียน: 04 มี.ค. 2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ฝึกอบรม: 11/03/2564 - 12/03/2564

ราคา: 5,350.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 0

4
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การสอบเทียบและการควบคุมระบบการวัด

วันที่ปิดลงทะเบียน: 11 มี.ค. 2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ฝึกอบรม: 18/03/2564 - 19/03/2564

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 1

9
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO 14001:2015

วันที่ปิดลงทะเบียน: 11 มี.ค. 2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ฝึกอบรม: 18/03/2564 - 18/03/2564

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

4
จำนวนผู้ที่เข้าชม
Green Technology สำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ ทดแทนก๊าซหุงต้มเพื่อใช้ในครัวเรือน

วันที่ปิดลงทะเบียน: 17 มี.ค. 2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ฝึกอบรม: 24/03/2564 - 24/03/2564

ราคา: 500.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

7
จำนวนผู้ที่เข้าชม
มีอะไรใหม่ระบบ GHPs และ HACCP (Revision 5)

วันที่ปิดลงทะเบียน: 18 มี.ค. 2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ฝึกอบรม: 25/03/2564 - 25/03/2564

ราคา: 1,070.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

8
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ข้อกำหนดและเทคนิคด้านระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO 22000:2018

วันที่ปิดลงทะเบียน: 22 มี.ค. 2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ฝึกอบรม: 29/03/2564 - 29/03/2564

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

4
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การใช้งานเครื่องมือทดสอบความแข็ง (Hardness tester)

วันที่ปิดลงทะเบียน: 22 มี.ค. 2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ฝึกอบรม: 29/03/2564 - 29/03/2564

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 0

2
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017

วันที่ปิดลงทะเบียน: 22 มี.ค. 2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ฝึกอบรม: 29/03/2564 - 30/03/2564

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 7

31
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประกันและการควบคุมคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

วันที่ปิดลงทะเบียน: 24 มี.ค. 2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ฝึกอบรม: 31/03/2564 - 31/03/2564

ราคา: 1,070.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

5
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน เมษายน
การตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018

วันที่ปิดลงทะเบียน: 12 เม.ษ. 2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ฝึกอบรม: 19/04/2564 - 20/04/2564

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

0
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประเมินค่าความไม่แน่นอนขั้นพื้นฐาน สำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

วันที่ปิดลงทะเบียน: 15 เม.ษ. 2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ฝึกอบรม: 22/04/2564 - 23/04/2564

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

3
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การสอบเทียบและทวนสอบตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Air Temperature Controlled Chamber) โดยวิธีการมาตรฐาน TLAS:G-20

วันที่ปิดลงทะเบียน: 16 เม.ษ. 2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ฝึกอบรม: 23/04/2564 - 23/04/2564

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

3
จำนวนผู้ที่เข้าชม
เทคนิคการทวนสอบตามมาตรฐานสากลISO 22000:2018

วันที่ปิดลงทะเบียน: 19 เม.ษ. 2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ฝึกอบรม: 26/04/2564 - 26/04/2564

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

2
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ (QA/QC)

วันที่ปิดลงทะเบียน: 21 เม.ษ. 2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ฝึกอบรม: 28/04/2564 - 29/04/2564

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 35 / 0

1
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน พฤษภาคม
การใช้งานเครื่องมือทดสอบการบิด-ดัด (Bending & Torsional Machine)

วันที่ปิดลงทะเบียน: 29 เม.ษ. 2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ฝึกอบรม: 06/05/2564 - 06/05/2564

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 15 / 0

0
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจสอบความใช้ได้ของผล และวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (หลักสูตรคำนวณใช้เครื่องคิดเลข)

วันที่ปิดลงทะเบียน: 28 ก.พ. 2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ฝึกอบรม: 07/05/2564 - 07/05/2564

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

1
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO 45001:2018

วันที่ปิดลงทะเบียน: 04 พ.ค. 2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ฝึกอบรม: 11/05/2564 - 11/05/2564

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

1
จำนวนผู้ที่เข้าชม
กล่องกระดาษลูกฟูก

วันที่ปิดลงทะเบียน: 05 พ.ค. 2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ฝึกอบรม: 12/05/2564 - 13/02/2564

ราคา: 4,800.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 1

12
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การสอบเทียบ Digital Thermometer with sensor

วันที่ปิดลงทะเบียน: 06 พ.ค. 2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ฝึกอบรม: 13/05/2564 - 13/05/2564

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 0

0
จำนวนผู้ที่เข้าชม

เกร็ดความรู้ / ข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรม