หลักสูตรในเดือน มกราคม
ข้อกำหนดและเทคนิคการประยุกต์ใช้มาตรฐาน GMP CODEX กลุ่มผลิตภัณฑ์นม

วันที่จัดฝึกอบรม: 05/01/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 31 ธ.ค. 2564

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 0

7
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017(ครั้งที่ 2)

วันที่จัดฝึกอบรม: 10/01/2565 - 11/01/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 07 ม.ค. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 3

50
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025 สำหรับห้องปฏิบัติการ(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 21/01/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 14 ม.ค. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

17
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประยุกต์ใช้ GHPsและ HACCP Version 2020 (ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 26/01/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 21 ม.ค. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

11
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน กุมภาพันธ์
การตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015

วันที่จัดฝึกอบรม: 01/02/2565 - 02/02/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 28 ม.ค. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

5
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร

วันที่จัดฝึกอบรม: 03/02/2565 - 04/02/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 28 ม.ค. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

5
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

วันที่จัดฝึกอบรม: 08/02/2565 - 09/02/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 04 ก.พ. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 0

3
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจสอบระหว่างใช้งานสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (Intermediate Check for Calibration Laboratory) รุ่น 2(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 18/02/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 11 ก.พ. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

9
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 14001:2015

วันที่จัดฝึกอบรม: 22/02/2565 - 23/02/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 18 ก.พ. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

1
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 45001:2018

วันที่จัดฝึกอบรม: 22/02/2565 - 23/02/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 18 มี.ค. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

4
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017(ครั้งที่ 2)

วันที่จัดฝึกอบรม: 23/02/2565 - 24/02/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 18 ก.พ. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 7

9
จำนวนผู้ที่เข้าชม
กระบวนการเชื่อมและการเขียน WPS และ PQR ตามมาตรฐานสากล

วันที่จัดฝึกอบรม: 23/02/2565 - 25/02/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 18 ก.พ. 2565

ราคา: 6,000.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 0

6
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน มีนาคม
การบริหารความเสี่ยง(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 08/03/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 04 มี.ค. 2565

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 7

19
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015

วันที่จัดฝึกอบรม: 15/03/2565 - 16/03/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 11 มี.ค. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

1
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017(ครั้งที่ 3)

วันที่จัดฝึกอบรม: 17/03/2565 - 18/03/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 11 มี.ค. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 0

5
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ข้อกำหนดพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพตามมาตรฐาน ISO 17088 และการรับรองผลิตภัณฑ์

วันที่จัดฝึกอบรม: 18/03/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 11 มี.ค. 2565

ราคา: 2,900.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 0

1
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การสอบเทียบและการควบคุมระบบการวัด

วันที่จัดฝึกอบรม: 24/03/2565 - 25/03/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 18 มี.ค. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

9
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การสอบเทียบและการควบคุมระบบการวัด

วันที่จัดฝึกอบรม: 24/03/2565 - 25/03/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 18 มี.ค. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

0
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประเมินระดับความเสียหายจากการใช้งานของชุดอุปกรณ์ของหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีด้วยเทคนิคเรพลิกา

วันที่จัดฝึกอบรม: 24/03/2565 - 25/03/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 18 มี.ค. 2565

ราคา: 5,350.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 0

0
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017 รุ่น 3

วันที่จัดฝึกอบรม: 28/03/2565 - 29/03/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 25 มี.ค. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 0

7
จำนวนผู้ที่เข้าชม

เกร็ดความรู้ / ข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรม