หลักสูตรในเดือน กันยายน
เกณฑ์การตัดสินและการระบุความเป็นไปตามข้อกำหนด(ครั้งที่ 2)

วันที่จัดฝึกอบรม: 16/09/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 09 ก.ย. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

5
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การปกป้องอาหารจากการประสงค์ร้าย (Food Defense)

วันที่จัดฝึกอบรม: 20/09/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 12 ก.ย. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

2
จำนวนผู้ที่เข้าชม

เกร็ดความรู้ / ข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรม