หลักสูตรในเดือน มกราคม
BRAND DNA 2022(ครั้งที่ 7)

วันที่จัดฝึกอบรม: 26/01/2565

หมวดหมู่: กลุ่มบรรจุภัณฑ์

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 24 ม.ค. 2565

ราคา: FREE จำนวนที่รับ: 100 / 35

170
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน กุมภาพันธ์
การตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015

วันที่จัดฝึกอบรม: 01/02/2565 - 02/02/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 28 ม.ค. 2565

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 3

102
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017(ครั้งที่ 3)

วันที่จัดฝึกอบรม: 03/02/2565 - 04/02/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 28 ม.ค. 2565

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 35 / 5

134
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจสอบระหว่างใช้งานสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (Intermediate Check for Calibration Laboratory) รุ่น 2(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 18/02/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 07 ก.พ. 2565

ราคา: 1,070.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 1

85
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017(ครั้งที่ 2)

วันที่จัดฝึกอบรม: 23/02/2565 - 24/02/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 18 ก.พ. 2565

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 18

141
จำนวนผู้ที่เข้าชม
กระบวนการเชื่อมและการเขียน WPS และ PQR ตามมาตรฐานสากล

วันที่จัดฝึกอบรม: 23/02/2565 - 25/02/2565

หมวดหมู่: กลุ่มโลหะและการตรวจสอบทั่วไป หรือ เกี่ยวข้อง

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 4,500.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

21
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน มีนาคม
การบริหารความเสี่ยง(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 08/03/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 07 มี.ค. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 9

120
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และการปฏิบัติการแก้ไข

วันที่จัดฝึกอบรม: 15/03/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 07 มี.ค. 2565

ราคา: 1,070.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

10
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017(ครั้งที่ 3)

วันที่จัดฝึกอบรม: 17/03/2565 - 18/03/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 11 มี.ค. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 0

35
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ข้อกำหนดพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพตามมาตรฐาน ISO 17088 และการรับรองผลิตภัณฑ์

วันที่จัดฝึกอบรม: 18/03/2565

หมวดหมู่: กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป ที่ต้องการสาขาเฉพาะทาง

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 11 มี.ค. 2565

ราคา: 2,900.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 0

11
จำนวนผู้ที่เข้าชม
กล่องกระดาษลูกฟูก(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 23/03/2565 - 24/03/2565

หมวดหมู่: กลุ่มบรรจุภัณฑ์

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 21 มี.ค. 2565

ราคา: 4,800.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 6

301
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การสอบเทียบและการควบคุมระบบการวัด

วันที่จัดฝึกอบรม: 24/03/2565 - 25/03/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 18 มี.ค. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

42
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การสอบเทียบและการควบคุมระบบการวัด

วันที่จัดฝึกอบรม: 24/03/2565 - 25/03/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 14 มี.ค. 2565

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

1
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประยุกต์ใช้ GHPsและ HACCP Version 2020 (ครั้งที่ 2)

วันที่จัดฝึกอบรม: 28/03/2565

หมวดหมู่: กลุ่มอาหาร

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 23 มี.ค. 2565

ราคา: 1,070.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

8
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ข้อกำหนดและเทคนิคด้านระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO 22000:2018

วันที่จัดฝึกอบรม: 28/03/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 21 มี.ค. 2565

ราคา: 1,070.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

7
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017 รุ่น 3

วันที่จัดฝึกอบรม: 28/03/2565 - 29/03/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 25 มี.ค. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 4

43
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน เมษายน
การประกันและการควบคุมคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

วันที่จัดฝึกอบรม: 01/04/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 25 มี.ค. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 1

25
จำนวนผู้ที่เข้าชม
เกณฑ์การตัดสินและการระบุความเป็นไปตามข้อกำหนด(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 04/04/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 31 มี.ค. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 2

48
จำนวนผู้ที่เข้าชม
บรรจุภัณฑ์อาหารแห่งปี 2022(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 05/04/2565

หมวดหมู่: กลุ่มบรรจุภัณฑ์

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 01 เม.ย. 2565

ราคา: FREE จำนวนที่รับ: 80 / 4

41
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 19/04/2565 - 20/04/2565

หมวดหมู่: กลุ่มอาหาร

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 11 เม.ย. 2565

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

3
จำนวนผู้ที่เข้าชม

เกร็ดความรู้ / ข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรม