หลักสูตรในเดือน กุมภาพันธ์
กระบวนการเชื่อมและการเขียน WPS และ PQR ตามมาตรฐานสากล

วันที่จัดฝึกอบรม: 23/02/2565 - 25/02/2565

หมวดหมู่: กลุ่มโลหะและการตรวจสอบทั่วไป หรือ เกี่ยวข้อง

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 4,500.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

21
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน มิถุนายน
การประเมินระดับความเสียหายจากการใช้งานของชุดอุปกรณ์ของหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีด้วยเทคนิคเรพลิกา

วันที่จัดฝึกอบรม: 09/06/2565 - 10/06/2565

หมวดหมู่: กลุ่มโลหะและการตรวจสอบทั่วไป หรือ เกี่ยวข้อง

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 28 พ.ค. 2565

ราคา: 5,350.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 0

5
จำนวนผู้ที่เข้าชม
กระบวนการอบชุบทางความร้อนและการตรวจสอบคุณภาพสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล

วันที่จัดฝึกอบรม: 23/06/2565 - 24/06/2565

หมวดหมู่: กลุ่มโลหะและการตรวจสอบทั่วไป หรือ เกี่ยวข้อง

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 17 มิ.ย. 2565

ราคา: 3,745.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 4

24
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน กรกฎาคม
การเชื่อมวัสดุโลหะและการตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 07/07/2565 - 08/07/2565

หมวดหมู่: กลุ่มโลหะและการตรวจสอบทั่วไป หรือ เกี่ยวข้อง

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 01 ก.ค. 2565

ราคา: 3,424.00 บาท จำนวนที่รับ: 60 / 14

142
จำนวนผู้ที่เข้าชม

เกร็ดความรู้ / ข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรม