หลักสูตรในเดือน เมษายน
การตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

วันที่จัดฝึกอบรม: 19/04/2565 - 20/04/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 08 เม.ย. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

5
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร

วันที่จัดฝึกอบรม: 19/04/2565 - 20/04/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 11 เม.ย. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

13
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การสอบเทียบและทวนสอบตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Air Temperature Controlled Chamber) โดยวิธีการมาตรฐาน TLAS:G-20

วันที่จัดฝึกอบรม: 22/04/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 08 เม.ย. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 5

39
จำนวนผู้ที่เข้าชม
เทคนิคการทวนสอบตามมาตรฐานสากลISO 22000:2018

วันที่จัดฝึกอบรม: 26/04/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 19 เม.ย. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

7
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประเมินค่าความไม่แน่นอนขั้นพื้นฐาน สำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

วันที่จัดฝึกอบรม: 28/04/2565 - 29/04/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 22 เม.ย. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 4

35
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ข้อกำหนดและเทคนิคการประยุกต์ใช้มาตรฐาน GMP CODEX กลุ่มผลิตภัณฑ์นม

วันที่จัดฝึกอบรม: 28/04/2565

หมวดหมู่: กลุ่มอาหาร

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 18 เม.ย. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 0

21
จำนวนผู้ที่เข้าชม
แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 29/04/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 22 เม.ย. 2565

ราคา: 1,070.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 0

35
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน พฤษภาคม
การสอบเทียบ Digital Thermometer with sensor

วันที่จัดฝึกอบรม: 12/05/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 09 พ.ค. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 1

20
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร และการจัดการความปลอดภัยอาหาร

วันที่จัดฝึกอบรม: 12/05/2565

หมวดหมู่: กลุ่มอาหาร

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 29 เม.ย. 2565

ราคา: 1,070.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

5
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025 สำหรับห้องปฏิบัติการ(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 18/05/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 06 พ.ค. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 18

89
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจสอบความใช้ได้ของผลและวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

วันที่จัดฝึกอบรม: 20/05/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 16 พ.ค. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 15 / 0

24
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001 : 2018

วันที่จัดฝึกอบรม: 26/05/2565 - 28/05/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 20 พ.ค. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

2
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การสอบเทียบและทวนสอบอ่างน้ำ (Water Bath)

วันที่จัดฝึกอบรม: 27/05/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 20 พ.ค. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 3

19
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การใช้สถิติในงานทดสอบทางเคมี (ใช้คอมพิวเตอร์)

วันที่จัดฝึกอบรม: 30/05/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 23 พ.ค. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

20
จำนวนผู้ที่เข้าชม
เทคนิคการตรวจประเมินภายใน ตามมาตรฐานสากลISO 19011:2018

วันที่จัดฝึกอบรม: 31/05/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 23 พ.ค. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

5
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน มิถุนายน
ข้อกำหนด GHP & HACCP Revision 5-2020 New

วันที่จัดฝึกอบรม: 07/06/2565 - 08/06/2565

หมวดหมู่: กลุ่มอาหาร

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 01 มิ.ย. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 0

12
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประเมินระดับความเสียหายจากการใช้งานของชุดอุปกรณ์ของหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีด้วยเทคนิคเรพลิกา

วันที่จัดฝึกอบรม: 09/06/2565 - 10/06/2565

หมวดหมู่: กลุ่มโลหะและการตรวจสอบทั่วไป หรือ เกี่ยวข้อง

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 28 พ.ค. 2565

ราคา: 5,350.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 0

5
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด(ครั้งที่ 2)

วันที่จัดฝึกอบรม: 10/06/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 03 มิ.ย. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

16
จำนวนผู้ที่เข้าชม
Method Validation ในงานทดสอบทางเคมี

วันที่จัดฝึกอบรม: 16/06/2565 - 17/06/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

20
จำนวนผู้ที่เข้าชม
Method Validation ในงานทดสอบทางเคมี

วันที่จัดฝึกอบรม: 16/06/2565 - 17/06/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 10 มิ.ย. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

10
จำนวนผู้ที่เข้าชม

เกร็ดความรู้ / ข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรม