หลักสูตรในเดือน มิถุนายน
ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017, ISO 14001:2015

วันที่จัดฝึกอบรม: 17/06/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 10 มิ.ย. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

13
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017(ครั้งที่ 3)

วันที่จัดฝึกอบรม: 23/06/2565 - 24/06/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 17 มิ.ย. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 0

17
จำนวนผู้ที่เข้าชม
กระบวนการอบชุบทางความร้อนและการตรวจสอบคุณภาพสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล

วันที่จัดฝึกอบรม: 23/06/2565 - 24/06/2565

หมวดหมู่: กลุ่มโลหะและการตรวจสอบทั่วไป หรือ เกี่ยวข้อง

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 17 มิ.ย. 2565

ราคา: 3,745.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 4

24
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน กรกฎาคม
การประเมินค่าความไม่แน่นอนสำหรับการทดสอบ ทางเคมี

วันที่จัดฝึกอบรม: 07/07/2565 - 08/07/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 01 ก.ค. 2565

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 6

103
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การเชื่อมวัสดุโลหะและการตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 07/07/2565 - 08/07/2565

หมวดหมู่: กลุ่มโลหะและการตรวจสอบทั่วไป หรือ เกี่ยวข้อง

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 01 ก.ค. 2565

ราคา: 3,424.00 บาท จำนวนที่รับ: 60 / 14

142
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การสอบเทียบและทวนสอบหม้อแรงดัน (Autoclave)

วันที่จัดฝึกอบรม: 18/07/2565

หมวดหมู่: กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 11 ก.ค. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 9

44
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การจัดการห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

วันที่จัดฝึกอบรม: 22/07/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 15 ก.ค. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

50
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017(ครั้งที่ 3)

วันที่จัดฝึกอบรม: 25/07/2565 - 26/07/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 18 ก.ค. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 8

103
จำนวนผู้ที่เข้าชม
เทคนิคการใช้งาน การทวนสอบผลการสอบเทียบ และการตรวจสอบด้วยตนเองสำหรับ เครื่องแก้ววัดปริมาตรVolumetric Glassware

วันที่จัดฝึกอบรม: 25/07/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 18 ก.ค. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

38
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน สิงหาคม
การตรวจสอบระหว่างใช้งานสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (Intermediate Check for Calibration Laboratory) รุ่น 2(ครั้งที่ 2)

วันที่จัดฝึกอบรม: 01/08/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 0.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

14
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (รุ่น 2)(ครั้งที่ 2)

วันที่จัดฝึกอบรม: 05/08/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 29 ก.ค. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

2
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน กันยายน
เทคนิคการใช้งาน การทวนสอบผลการสอบเทียบ และการตรวจสอบด้วยตนเอง สำหรับ Micro Pipette (Piston Pipette)

วันที่จัดฝึกอบรม: 12/09/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 05 ก.ย. 2565

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

21
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การจัดการสารก่อภูมิแพ้อาหาร/Food Allergen

วันที่จัดฝึกอบรม: 13/09/2565

หมวดหมู่: กลุ่มอาหาร

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 05 ก.ย. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

9
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

วันที่จัดฝึกอบรม: 15/09/2565 - 16/09/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 02 ก.ย. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

0
จำนวนผู้ที่เข้าชม
เกณฑ์การตัดสินและการระบุความเป็นไปตามข้อกำหนด(ครั้งที่ 2)

วันที่จัดฝึกอบรม: 16/09/2565

หมวดหมู่: กลุ่มระบบคุณภาพ

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 09 ก.ย. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

5
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การปกป้องอาหารจากการประสงค์ร้าย (Food Defense)

วันที่จัดฝึกอบรม: 20/09/2565

หมวดหมู่: กลุ่มอาหาร

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 12 ก.ย. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

2
จำนวนผู้ที่เข้าชม

เกร็ดความรู้ / ข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรม