หลักสูตรในเดือน มกราคม
BRAND DNA 2022(ครั้งที่ 7)

วันที่จัดฝึกอบรม: 26/01/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 24 ม.ค. 2565

ราคา: FREE จำนวนที่รับ: 100 / 35

148
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน กุมภาพันธ์
การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ

วันที่จัดฝึกอบรม: 03/02/2565 - 04/02/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 29 ม.ค. 2565

ราคา: 4,800.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 1

93
จำนวนผู้ที่เข้าชม
บรรจุภัณฑ์อาหารแห่งปี 2022(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 10/02/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 09 ก.พ. 2565

ราคา: FREE จำนวนที่รับ: 80 / 4

27
จำนวนผู้ที่เข้าชม
กระบวนการเชื่อมและการเขียน WPS และ PQR ตามมาตรฐานสากล

วันที่จัดฝึกอบรม: 23/02/2565 - 25/02/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 18 ก.พ. 2565

ราคา: 6,000.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 0

14
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน มีนาคม
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017(ครั้งที่ 3)

วันที่จัดฝึกอบรม: 17/03/2565 - 18/03/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 11 มี.ค. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 0

19
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ข้อกำหนดพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพตามมาตรฐาน ISO 17088 และการรับรองผลิตภัณฑ์

วันที่จัดฝึกอบรม: 18/03/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 11 มี.ค. 2565

ราคา: 2,900.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 0

9
จำนวนผู้ที่เข้าชม
กล่องกระดาษลูกฟูก(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 23/03/2565 - 24/03/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 21 มี.ค. 2565

ราคา: 4,800.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 6

281
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การสอบเทียบและการควบคุมระบบการวัด

วันที่จัดฝึกอบรม: 24/03/2565 - 25/03/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 18 มี.ค. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

30
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การสอบเทียบและการควบคุมระบบการวัด

วันที่จัดฝึกอบรม: 24/03/2565 - 25/03/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 18 มี.ค. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

4
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประเมินระดับความเสียหายจากการใช้งานของชุดอุปกรณ์ของหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีด้วยเทคนิคเรพลิกา

วันที่จัดฝึกอบรม: 24/03/2565 - 25/03/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 18 มี.ค. 2565

ราคา: 5,350.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 0

3
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017 รุ่น 3

วันที่จัดฝึกอบรม: 28/03/2565 - 29/03/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 25 มี.ค. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 2

25
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ข้อกำหนดและเทคนิคด้านระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO 22000:2018

วันที่จัดฝึกอบรม: 28/03/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 21 มี.ค. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

4
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน เมษายน
การประกันและการควบคุมคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

วันที่จัดฝึกอบรม: 01/04/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 25 มี.ค. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 1

18
จำนวนผู้ที่เข้าชม
เกณฑ์การตัดสินและการระบุความเป็นไปตามข้อกำหนด(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 04/04/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 31 มี.ค. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 2

43
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

วันที่จัดฝึกอบรม: 19/04/2565 - 20/04/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 08 เม.ย. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

4
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร

วันที่จัดฝึกอบรม: 19/04/2565 - 20/04/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 11 เม.ย. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

12
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การสอบเทียบและทวนสอบตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Air Temperature Controlled Chamber) โดยวิธีการมาตรฐาน TLAS:G-20

วันที่จัดฝึกอบรม: 22/04/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 08 เม.ย. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 1

25
จำนวนผู้ที่เข้าชม
เทคนิคการทวนสอบตามมาตรฐานสากลISO 22000:2018

วันที่จัดฝึกอบรม: 26/04/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 19 เม.ย. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

7
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประเมินค่าความไม่แน่นอนขั้นพื้นฐาน สำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

วันที่จัดฝึกอบรม: 28/04/2565 - 29/04/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 22 เม.ย. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 2

29
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ข้อกำหนดและเทคนิคการประยุกต์ใช้มาตรฐาน GMP CODEX กลุ่มผลิตภัณฑ์นม

วันที่จัดฝึกอบรม: 28/04/2565

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 31 ธ.ค. 2564

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 0

18
จำนวนผู้ที่เข้าชม

เกร็ดความรู้ / ข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรม