หลักสูตรในเดือน สิงหาคม
การทดสอบบรรจุภัณฑ์สินค้าออนไลน์(ครั้งที่ 2)

วันที่จัดฝึกอบรม: 05/08/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 04 ส.ค. 2564

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 1

40
จำนวนผู้ที่เข้าชม
Flexible Packaging for Food Safety (ครั้งที่ 2)

วันที่จัดฝึกอบรม: 10/08/2564 - 11/08/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 04 ส.ค. 2564

ราคา: 4,280.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 2

125
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องมือวัดสำหรับห้องปฏิบัติการ

วันที่จัดฝึกอบรม: 18/08/2564 - 19/08/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 31 ก.ค. 2564

ราคา: 5,500.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 1

34
จำนวนผู้ที่เข้าชม
กล่องกระดาษลูกฟูก

วันที่จัดฝึกอบรม: 24/08/2564 - 25/08/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 23 ส.ค. 2564

ราคา: 4,280.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 4

138
จำนวนผู้ที่เข้าชม
สัมมนา SEM/EDX

วันที่จัดฝึกอบรม: 27/08/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 20 ส.ค. 2564

ราคา: FREE จำนวนที่รับ: 30 / 8

81
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน กันยายน
การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025 สำหรับห้องปฏิบัติการ รุ่น 2

วันที่จัดฝึกอบรม: 02/09/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 26 ส.ค. 2564

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

25
จำนวนผู้ที่เข้าชม
เทคนิคการใช้งาน การทวนสอบผลการสอบเทียบ และการตรวจสอบด้วยตนเอง สำหรับ Micro Pipette (Piston Pipette)

วันที่จัดฝึกอบรม: 10/09/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 03 ก.ย. 2564

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 4

23
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การจัดการสารก่อภูมิแพ้อาหาร/Food Allergen

วันที่จัดฝึกอบรม: 13/09/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 06 ก.ย. 2564

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 1

31
จำนวนผู้ที่เข้าชม
เกณฑ์การตัดสินและการระบุความเป็นไปตามข้อกำหนด

วันที่จัดฝึกอบรม: 15/09/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 08 ก.ย. 2564

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 1

19
จำนวนผู้ที่เข้าชม

เกร็ดความรู้ / ข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรม