หลักสูตรในเดือน กันยายน
กล่องกระดาษลูกฟูก(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 23/09/2564 - 15/10/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 16 ก.ย. 2564

ราคา: 4,280.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 6

239
จำนวนผู้ที่เข้าชม

เกร็ดความรู้ / ข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรม