หลักสูตรในเดือน พฤษภาคม
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017

วันที่จัดฝึกอบรม: 17/05/2564 - 18/05/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 10 พ.ค. 2564

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 5

47
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประเมินค่าความไม่แน่นอนขั้นพื้นฐาน สำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 รุ่น 3

วันที่จัดฝึกอบรม: 20/05/2564 - 21/05/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 13 พ.ค. 2564

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 0

15
จำนวนผู้ที่เข้าชม

เกร็ดความรู้ / ข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรม