หลักสูตรในเดือน ธันวาคม
การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ชนิด Electronic Thermo-hygrometer

วันที่จัดฝึกอบรม: 20/12/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 13 ธ.ค. 2564

ราคา: 1,070.00 บาท จำนวนที่รับ: 15 / 0

17
จำนวนผู้ที่เข้าชม

เกร็ดความรู้ / ข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรม