หลักสูตรในเดือน สิงหาคม
การประเมินค่าความไม่แน่นอนขั้นพื้นฐาน สำหรับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

วันที่จัดฝึกอบรม: 10/08/2564 - 11/08/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 03 ส.ค. 2564

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 4

73
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ระบบการดูแลและสอบเทียบ pH Meter และ Conduct Meter แบบครบวงจร

วันที่จัดฝึกอบรม: 17/08/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 10 ส.ค. 2564

ราคา: 1,070.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 15

46
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การเชื่อมวัสดุโลหะและการตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 26/08/2564 - 27/08/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 20 ส.ค. 2564

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 60 / 13

114
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน กันยายน
ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017

วันที่จัดฝึกอบรม: 02/09/2564 - 03/09/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 26 ส.ค. 2564

ราคา: 2,140.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 2

27
จำนวนผู้ที่เข้าชม
ความรู้เบื้องต้นในการทดสอบวัสดุโลหะ(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 10/09/2564

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Online Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 03 ก.ย. 2564

ราคา: 1,070.00 บาท จำนวนที่รับ: 60 / 4

28
จำนวนผู้ที่เข้าชม

เกร็ดความรู้ / ข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรม