หลักสูตรในเดือน กรกฎาคม
การสอบเทียบและทวนสอบหม้อแรงดัน (Autoclave)

วันที่จัดฝึกอบรม: 18/07/2565

หมวดหมู่: กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 11 ก.ค. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 9

44
จำนวนผู้ที่เข้าชม

เกร็ดความรู้ / ข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรม