หลักสูตรในเดือน มกราคม
BRAND DNA 2022(ครั้งที่ 7)

วันที่จัดฝึกอบรม: 26/01/2565

หมวดหมู่: กลุ่มบรรจุภัณฑ์

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 24 ม.ค. 2565

ราคา: FREE จำนวนที่รับ: 100 / 35

170
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน มีนาคม
กล่องกระดาษลูกฟูก(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 23/03/2565 - 24/03/2565

หมวดหมู่: กลุ่มบรรจุภัณฑ์

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 21 มี.ค. 2565

ราคา: 4,800.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 6

301
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน เมษายน
บรรจุภัณฑ์อาหารแห่งปี 2022(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 05/04/2565

หมวดหมู่: กลุ่มบรรจุภัณฑ์

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 01 เม.ย. 2565

ราคา: FREE จำนวนที่รับ: 80 / 4

41
จำนวนผู้ที่เข้าชม

เกร็ดความรู้ / ข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรม