หลักสูตรในเดือน มกราคม
ข้อกำหนดและเทคนิคการประยุกต์ใช้มาตรฐาน GMP CODEX กลุ่มผลิตภัณฑ์นม

วันที่จัดฝึกอบรม: 05/01/2565

หมวดหมู่: กลุ่มอาหาร

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 31 ธ.ค. 2564

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 0

7
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การประยุกต์ใช้ GHPsและ HACCP Version 2020 (ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 26/01/2565

หมวดหมู่: กลุ่มอาหาร

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 21 ม.ค. 2565

ราคา: 1,605.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 0

11
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน มิถุนายน
ข้อกำหนด GHP & HACCP Revision 5-2020 New

วันที่จัดฝึกอบรม: 07/06/2565 - 08/06/2565

หมวดหมู่: กลุ่มอาหาร

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 01 มิ.ย. 2565

ราคา: 3,210.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 0

1
จำนวนผู้ที่เข้าชม

เกร็ดความรู้ / ข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรม