การสอบเทียบเครื่องแก้ว

วันที่จัดฝึกอบรม:

หมวดหมู่: กลุ่มโลหะและการตรวจสอบทั่วไป หรือ เกี่ยวข้อง

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 42,800.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

35
จำนวนผู้ที่เข้าชม
การสอบเทียบนาฬิกาจับเวลาแบบ Digital

วันที่จัดฝึกอบรม:

หมวดหมู่: กลุ่มโลหะและการตรวจสอบทั่วไป หรือ เกี่ยวข้อง

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 21,400.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

27
จำนวนผู้ที่เข้าชม
เทคนิคการใช้งาน การทวนสอบผลการสอบเทียบ และการตรวจสอบด้วยตนเอง สำหรับ Micro Pipette (Piston Pipette)

วันที่จัดฝึกอบรม:

หมวดหมู่: กลุ่มโลหะและการตรวจสอบทั่วไป หรือ เกี่ยวข้อง

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Inhouse Training

วันที่ปิดลงทะเบียน:

ราคา: 21,400.00 บาท จำนวนที่รับ: / 0

18
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน กุมภาพันธ์
กระบวนการเชื่อมและการเขียน WPS และ PQR ตามมาตรฐานสากล

วันที่จัดฝึกอบรม: 23/02/2565 - 25/02/2565

หมวดหมู่: กลุ่มโลหะและการตรวจสอบทั่วไป หรือ เกี่ยวข้อง

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 18 ก.พ. 2565

ราคา: 6,000.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 0

6
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน มีนาคม
การประเมินระดับความเสียหายจากการใช้งานของชุดอุปกรณ์ของหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีด้วยเทคนิคเรพลิกา

วันที่จัดฝึกอบรม: 24/03/2565 - 25/03/2565

หมวดหมู่: กลุ่มโลหะและการตรวจสอบทั่วไป หรือ เกี่ยวข้อง

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 18 มี.ค. 2565

ราคา: 5,350.00 บาท จำนวนที่รับ: 20 / 0

0
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน มิถุนายน
กระบวนการอบชุบทางความร้อนและการตรวจสอบคุณภาพสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล

วันที่จัดฝึกอบรม: 23/06/2565 - 24/06/2565

หมวดหมู่: กลุ่มโลหะและการตรวจสอบทั่วไป หรือ เกี่ยวข้อง

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 17 มิ.ย. 2565

ราคา: 3,745.00 บาท จำนวนที่รับ: 30 / 4

19
จำนวนผู้ที่เข้าชม
หลักสูตรในเดือน กรกฎาคม
การเชื่อมวัสดุโลหะและการตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม(ครั้งที่ 1)

วันที่จัดฝึกอบรม: 07/07/2565 - 08/07/2565

หมวดหมู่: กลุ่มโลหะและการตรวจสอบทั่วไป หรือ เกี่ยวข้อง

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 01 ก.ค. 2565

ราคา: 3,424.00 บาท จำนวนที่รับ: 60 / 14

142
จำนวนผู้ที่เข้าชม

เกร็ดความรู้ / ข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรม