หลักสูตรในเดือน มีนาคม
ข้อกำหนดพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพตามมาตรฐาน ISO 17088 และการรับรองผลิตภัณฑ์

วันที่จัดฝึกอบรม: 18/03/2565

หมวดหมู่: กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป ที่ต้องการสาขาเฉพาะทาง

รูปแบบอบรม/สัมมนา: Public Training

วันที่ปิดลงทะเบียน: 11 มี.ค. 2565

ราคา: 2,900.00 บาท จำนวนที่รับ: 40 / 0

11
จำนวนผู้ที่เข้าชม

เกร็ดความรู้ / ข่าวสารหลักสูตรฝึกอบรม